ne demek?

► başyazarlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Refik Halit Yeni Mecmua'da başmuharrirlik ediyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-mu-har-rir-lik