başmisafir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

En değerli konuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça misāfir


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mi-sa-fir