başmal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sermaye. "(Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, kapital, meta, resülmal)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça māl


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mal