başmüzakerecilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başmüzakereci olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başmüzakerecinin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mü-za-ke-re-ci-lik