başmürettiplik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdizgicilik. "(Başdizgici olma durumu veya başdizgicinin yaptığı iş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mü-ret-tip-lik