başmühendis ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

En üst düzeydeki mühendis

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça muhendis


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mü-hen-dis