başmüfettiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdenetmen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça mufettiş


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mü-fet-tiş