başmüezzin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden çok müezzin bulunan camilerde en kıdemli müezzin

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça muʾeẕẕin


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-mü-ez-zin