başlangıç noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin veya şeyin başladığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıfır sayısının, sayı doğrusundaki yeri, baş nokta


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-lan-gıç nok-ta-sı