ne demek?

Bir işin veya şeyin başladığı yer; başlama noktası, çıkış noktası

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-lan-gıç nok-ta-sı

Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri

Sıfır sayısının, sayı doğrusundaki yeri; başnokta

Tipi / Türü;

matematik