başkumandan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkomutan. "(savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, serdar)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ku-man-dan