başkemancı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orkestranın yönetici durumunda olan kemancısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ke-man-cı