ne demek?

Bir polinomda katsayıları 0'dan farklı olan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısı

Tipi / Türü;

isim matematik

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-kat-sa-yı