başkası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir"

İlişkili birleşik kelimeler; "bir başkası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ka-sı