başkanlık makamı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkanın oturduğu veya odasının bulunduğu yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-kan-lık ma-ka-mı