başkaldırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkaldırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkaldırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-kal-dı-ra-bil-mek