ne demek?

Başkaldırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-kal-dı-ra-bil-mek


Başkaldırma becerisi bulunmak

Kullanımı;

"Kimi daha güçlüdür, baskılara başkaldırabilir ya da gizlice kendi bildiğini yapar."