başkaldırı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma, isyan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-kal-dı-rı