başkalaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalaşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalaşma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ka-la-şa-bil-mek