başkafiye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dize başlarında aynı kelime olmamak kaydıyla aynı sesleri veren kelimelerden oluşan uyak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça ḳāfiye


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ka-fi-ye