ne demek?

Diğer bir kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zamir

Kullanımı;

"Çoğu zaman ben, kendimi mesut edeyim derken başka birini bedbaht ediyorum."

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-ka biri