başköşe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-kö-şe