başimamlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başimam olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başimamın yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şi-mam-lık