başhekim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça ḥekīm


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-he-kim