başgardiyan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gardiyanların başı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Fransızca gardien


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-gar-di-yan