başeser ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaheser. "(Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Arapça es̱er


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şe-ser