ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögeleri hazırlamada en üst düzeydeki sorumlu, dekorcuların başı

Tipi / Türü;

isim sinema tiyatro

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-de-kor-cu