başdekorcu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dekorcuların başı, dekor hazırlamada en üst sorumlu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-de-kor-cu