ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdanışman olma durumu; başmüşavirlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-da-nış-man-lık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdanışmanın yaptığı iş; başmüşavirlik

Tipi / Türü;