başdümencilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdümenci olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başdümencinin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-dü-men-ci-lik