ne demek?

Başbakan olma durumu; başvekillik, başvekâlet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

baş-ba-kan-lık

Başbakanın yaptığı iş; başvekillik, başvekâlet

Başbakan ve görevlilerinin çalıştığı daire; başvekillik, başvekâlet

Kullanımı;

"Başbakanlığın koridorlarında ince, uzun boylu, saydam bakışlı adam koşarak kafileye katıldı."