başat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baskın. "(Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "başat karakter"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şat