ne demek?

► baskın

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Üstelik de Batıcı düşüncelerin, Batı etkisine en açık olan Harbiye’de odaklaştığı düşünülür ve Mustafa Kemal olayının, ordunun başat rol oynadığı bir Kurtuluş Savaşı biçiminde geliştiği hatırlanırsa bu desteğin anlamı ve önemi açıkça ortaya çıkar."

İlişkili birleşik kelimeler;

"başat karakter"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şat


başat (2)

'Benzerleri arasında öne çıkan , baskın çıkan, öncü, dominant' anlamlarına gelen özel addır.

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Türkçe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şat