başasistanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başasistan olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başasistanın yaptığı iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şa-sis-tan-lık