ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başarıvermek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şa-rı-ver-me