başarısızlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başarısız olma durumu, muvaffakiyetsizlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şa-rı-sız-lık