ne demek?

Başarılabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şa-rı-la-bil-me