ne demek?

Çiçeklerde başağı oluşturan çiçek demeti veya topluluğu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Kullanımı;

"Her boğumda bir başakçık vardır. Bir başaktaki başakçık sayısı çeşit ve yetiştirme koşullarına göre değişir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şak-çık