başakçık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçeklerde başağı oluşturan çiçek demeti veya topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şak-çık