başakçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarlalarda kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplayan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şak-çı