ne demek?

değiş tokuş yaparken üste bazı şeyler vermek

Tipi / Türü;

ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

başa ver-mek