başa gelen dert çekilir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çaresiz durumlara düşüldüğünde insanın kendini üzüntüye kaptırmayıp bu durumlara katlanmasının olağan ve doğru bulunduğunu anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şa ge-len dert çe-ki-lir