başa baş noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yabancı paranın veya değerli kâğıdın piyasa değeri ile üstünde yazılı değerin aynı olması durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şa baş nok-ta-sı