baş döndürücü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşkına, serseme çevirici

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabuklukta olağanüstü, aşırı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Baygınlık verici


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş dön-dü-rü-cü