baş ağrısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başın ağrıması, başta oluşan rahatsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "yarım baş ağrısı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
baş ağ-rı-sı