ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

harap etmek, zor durumda bırakmak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Babamın evinden çıktım / Evini başına yıktım"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şı-na yık-mak