ne demek?

birinin yanından uzaklaşmamak, onu denetim altında bulundurmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-şı-na di-kil-mek

bir işi yaptırmak için birinin yanında ayakta durmak

bir şeyin yanında ve ayakta beklemek

Kullanımı;

"Gidip iskelenin başına dikiliyor, gelen yolcuyu buyur etmek için."