başına buyruk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan "(kimse)", failimuhtar

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şı-na buy-ruk