başıboş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlanmamış, serbest bırakılmış.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz bir biçimde.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi isteğine göre, hiçbir etki altında kalmadan.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şı-boş