başı kalabalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanında bir işi konuşamayacak kadar çok insan olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şı ka-la-ba-lık