başüstüne ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, oldu

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şüs-tü-ne