başöğretmenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başöğretmen olma durumu, başmuallimlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başöğretmenin yaptığı iş, başmuallimlik


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-şöğ-ret-men-lik