başçık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-çık