bağrışa çağrışa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük gürültü ederek, bağırıp çağırarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-rı-şa çağ-rı-şa