bağrış çağrış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültü, şamata

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültüyle, şamata ederek

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-rış çağ-rış